فیلتر روغن با درپوش کپچر جدید

کد قطعه: 
152082327R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: فرانسه