فیلتر روغن با درپوش کپچر 

کد قطعه: 
152082327R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: فرانسه