منبع انبساط کپچر جدید

کد محصول:  217104354R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: فرانسه