منبع انبساط کپچر 

کد قطعه: 
217104354R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: فرانسه