کنسول وسط کپچر 

کد قطعه: 
8201657108

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: چین
محصول شرکت: رنوفرانسه