شیشه آینه راست نقطه کور دار تالیسمان 

کد قطعه: 
963660745R

مشخصات:

مناسب برای: تالیسمان
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنوفرانسه