دسته موتور راست لتیتود 

کد قطعه: 
112103657R

مشخصات:

مناسب برایلتیتود
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه