بوش رام مگان 

کد قطعه: 
42006003

مشخصات:

مناسب برای: مگان ۱۶۰۰،۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش