بوش طبق مگان بزرگ 

کد قطعه: 
E1010030003

مشخصات:

مناسب برای: مگان ۱۶۰۰،۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش