بوش طبق مگان کوچک 

کد قطعه: 
42006005

مشخصات:

مناسب برای: مگان ۱۶۰۰،۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش