بوش طبق مگان کوچک 

کد قطعه: 
E1010030004

مشخصات:

مناسب برای: مگان 1600،2000
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش