ایربگ فرمان اصلی 

کد قطعه: 
N1010010079

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰(مدل۹۰ به پایین)
ساخت کشور: یدک
محصول شرکت: نیکو پخش