سپر پایین کولیوس 

کد قطعه: 
62266145R

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنوفرانسه