سگدست عقب تلیسمان 

کد قطعه: 
5504-58563

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنوفرانسه