قاب آینه راست تالیسمان 

کد قطعه: 
963744272R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنو فرانسه