آینه چپ تالیسمان 

کد قطعه: 
96331_4459R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنو فرانسه
بدون قاب و آینه