شیشه آینه راست رادار دار کولیوس 

کد قطعه: 
963655259R

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه