غلطک با پایه کولیوس 

کد قطعه: 
7711116181

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: کانادا
 محصول شرکت: رنو فرانسه