کشویی (براکت) سپر جلو چپ کپچر 

کد قطعه: 
8200867976

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرنسه