گلگیر جلو راست تلیسمان 

کد قطعه: 
631004349R

مشخصات:

 مناسب برای: تلیسمان
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه