چراغ خطر عقب چپ رو صندوق تلیسمان 

کد قطعه: 
265555331R

مشخصات:

 مناسب برای: تلیسمان
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه