چراغ خطر عقب راست رو گلگیر تلیسمان 

کد قطعه: 
265501301R

مشخصات:

 مناسب برای: تلیسمان
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه