منبع شیشه شور تلیسمان 

کد قطعه: 
28910-6309R

مشخصات:

 مناسب برای: تلیسمان
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه