راهنما رو آینه راست کپچر 

کد قطعه: 
261602862R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه