درب موتور کپچر 

کد قطعه: 
651000391R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور:  فرانسه
 محصول شرکت: رنوفرانسه