شیشه آینه چپ کپچر 

کد قطعه: 
963669996R

 مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه