شیشه آینه راست کپچر 

کد قطعه: 
963654973R

 مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه