طبق کولیوس قدیم راست 

کد قطعه: 
54500-JGOOB

 مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: ژاپن
 محصول شرکت: نیسان موتور