دیسک و صفحه فلوئنس 

کد قطعه: 
302053201R

 مشخصات:

 مناسب برای: فلوئنس
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه