هرزگرد دینام کولیوس 

کد قطعه: 
11925EA00A

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: ژاپن
 محصول شرکت: رنو فرانسه