چراغ رو گلگیر راست کولیوس 

کد قطعه: 
265507984R

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: رنو فرانسه