منبع آب اضافه لتیتیود 

کد قطعه: 
217100014R

 مشخصات:

 ​مناسب برای: لتیتیود
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: رنو فرانسه