خاک اندازی راست تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
82004284

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکو پارت