دسته موتور زیر باتری تندر ۹۰، مگان ۱۶۰۰ 

کد قطعه: 
82004344

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰ دهنده ای، مگان ۱۶۰۰
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکو پارت