کلید تنظیم آینه تندر ۹۰ ،ساندرو 

کد قطعه: 
82005234

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰ ،ساندرو.
 سوکت ریز