قفل کائوچویی صندوق تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
82004620

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکو پارت