کشویی (براکت) سپر عقب تندر ۹۰ 


مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰ چپ راست
 ساخت کشور: 
 محصول شرکت: