فیلتر اتاق تلیسمان 

کد محصول:  272772519R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان 
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنو فرانسه