فیلتر اتاق تلیسمان 

کد قطعه: 
272772519R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان 
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنو فرانسه