خرطومی هواکش مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
8200177232

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه