طبق راست داستر 

کد قطعه: 
545001225R

مشخصات:

 مناسب برای: داستر
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه