تسمه دینام داستر 

کد قطعه: 
117207944R

مشخصات:

 مناسب برای: داستر
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه