میل موجگیر داستر  

کد قطعه: 
551103022R

مشخصات:

 مناسب برای: داستر 
 ساخت کشور: اسلوواکی
 محصول شرکت: رنو فرانسه