سنسور نقطه کور تالیسمان 

کد قطعه: 
284389618R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه