ترموستات ال۹۰ اتوماتیک و ساندرو 83 درجه 

کد قطعه: 
82005168

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک ۸۳ درجه
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش