دینام کپچر  

کد محصول:  231006677R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر 
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: رنوفرانسه