پرژکتور کپچر،تلیسمان راست 

کد قطعه: 
261503971R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر و تلیسمان
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه