شل گیر عقب راست کپچر  

کد قطعه: 
767485416R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر 
 ساخت کشور: اسپانیا
 محصول شرکت: رنوفرانسه