پمپ بنزین تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
6001547604

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰
 ساخت کشور: لهستان
 محصول شرکت: رنوفرانسه