فیلتر بنزین مگان، تندر ۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
82005047

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰، مگان، ساندرو و سیمبل
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت:  نیکو پخش