فیلتر بنزین مگان، تندر ۹۰، ساندرو 

کد قطعه: 
7701068107

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰، مگان، ساندرو و  ،سیمبل
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: