دریچه هوا روی داشبورد تندر ۹۰ جدید

کد قطعه: 
8200212480

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه