قاب تزیینی مه شکن پلاس راست تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
8200838548

مشخصات:

 مناسب برای: تندر ۹۰
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنوفرانسه