کمک فنر عقب ساندرو و استپ وی ،داستر 

کد قطعه: 
562105043R

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو و استپ وی،داستر تک دفر
 ساخت کشور: تونس
 محصول شرکت: رنو فرانسه