کشویی (براکت) سپر عقب چپ ساندرو 

کد قطعه: 
72001085

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکو پارت